VPK SR

VPK SR (Vodnopólové kluby Slovenskej republiky) je organizácia (s.r.o.) založená klubmi Extraligy mužov vo vodnom póle a otvorená aj ostatným klubom, ktoré prejavia záujem podielať sa na jej činnosti.

Hlavným poslaním je spoločne vykonávať riadiace činnosti domácich súťaží, kotré jej zveril SZVP a spoločne klubom slúžiť pri maximálnom využití marketingového potenciálu domácich súťaží.

V súčasnosti je VPK SR poverené SZVP vykonávať činnosti 3 komisií:
- športovo technickej,
- rozhodcovskej,
- disciplinárnej.

Zápisy zo stretnutí VPK SR:

VPK SR 2014/01 18.06.2014

VPK SR 2013/03 30.07.2013
VPK SR 2013/02 11.07.2013
VPK SR 2013/01 14.02.2013

VPK SR 2012/05 08.11.2012
VPK SR 2012/04 17.10.2012 - zrušené
VPK SR 2012/03 12.09.2012
VPK SR 2012/02 21.06.2012
VPK SR 2012/01 01.03.2012

VPK SR 11 27.11.2011
VPK SR 10 12.08.2011
VPK SR 09 24.06.2011
VPK SR 08 11.05.2011
VPK SR 07 29.01.2011

VPK SR 06 11.12.2010
VPK SR 05 08.10.2010
VPK SR 04 02.10.2010
VPK SR 03 24.08.2010
VPK SR 02 09.07.2010
VPK SR 01 28.05.2010