Licenčný poriadok

Registračný poriadok stanovuje základné pravidlá pre evidenciu členov SZVP a vydávanie licencií.

Registračný poriadok SZVP (platná od 24.6.2012)

Na Registračný poriadok nadväzujú Licenčné poriadky, ktoré stanovujú spôsoby získavania rôznych druhou odbornosti vo vodnom póle. SZVP je Akreditovanou vzdelávacou inštitúciou pre získanie odbornosti Trénera a Rozhodcu vodného póla.

Licenčný poriadok SZVP - Tréner (platná od 24.6.2012)

Licenčný poriadok SZVP - Rozhodca (platná od 24.6.2012)