Prestupy

Prestupy, hosťovania

Na tejto stránke bude Matrika SZVP pravidelne uverejňovať zoznamy hráčov ktorí:

- prestúpili v rámci klubov v SR
(podľa prestupového poriadku je to možné v období od 1.7. do 31.12. daného roka)

- hosťujú v rámci SR
(podľa prestupového poriadku je to možné pre všetky kategórie, alebo pre konkrétnu kategóriu, pokiaľ materský klub nemá družstvo v tejto kategórii)

- vykonali transfer do alebo zo zahraničia
(podľa prestupového poriadku je do krajín LEN urobiť transfer LEN prostredníctvom ITC,
hráč môže isť z pohľadu SR na prestup - može sa vrátiť do ľubovoľného klubu v SR,
alebo na hosťovanie - môže sa vráťiť len do klubu v SR, z ktorého odchádzal)Zoznam prestupov v rámci SR.
Prestupy v rámci SR 2011
Prestupy v rámci SR 2010

Zoznam hosťovaní v rámci SR.
Hosťovanie v rámci SR 2011-2012
Hosťovanie v rámci SR 2010-2011

Zoznam transferov do a zo zahraničia.
Transfery zo a do zahraničia 2011
Transfery zo a do zahraničia 2010