Športoví odborníci v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe

V zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe (ďalej len"Zákon") pôsobia v športe aj tzv. Športoví odborníci.
Vo vodnom póle sú to predovšetkým
- tréner (nutné školenie SZVP resp. VŠ vzdelanie - I.-V. kvalifikačný stupeň),
- rozhodca (nutné školenie SZVP - I.-III. kvalifikačný stupeň),
- deledát (splnenie podmienok SZVP),
- funkcionár (nevyžaduje sa osobitné vzdelanie),
- kontrolór (vyžaduje sa odborná spôsobilosť),
- dobrovoľník,
- iné (usporiadateľ, bezp. manažér, administratívny pracovník a pod.).

Doteraz tréneri zväčša pôsobili ako živnostníci na základe živnostenského oprávnenia. Toto im bolo vydané, ak o neho požiadali po získaní Osvedčenia o kvalifikácii. Zákon hovorí, že Doterajšie živnosti platia aj nadalej až do ukončenia platnosti Osvedčenia o kvalifikácii. Niektoré živnostenské úrady však (pravdepodobne v rozpore so zákonom) už teraz iniciatívne zrušili existujúce živnostenské oprávnenia. Asi nemá zmysel, tam kde sa tak už stalo isť do sporu so živnostenským úradom. Skôr treba zabezpečiť, aby športoví odborníci mohli čo najskôr fungovať po novom, podľa zákona o športe ako samostatne zárobkovo-činné osoby.

Aby mohol Športový odborník takto fungovať musí okrem splnenia odborných náležitostí byť zapísaný v registri športových odborníkov v rámci Informačného systému športu. SZVP má všetkých Trénerov, Rozhodcov a Delegátov zapísaných v IS športu. Problémom ale je, že nikto sa o zápise nevie presvedčiť, nakoľko doteraz IS športu tieto zapísané údaje nepublikuje.

SZVP plne v súlade so Zákonom dočasne až do riadneho fungovania IS o športe bude publikovať údaje o osobách zapísaných v IS športu na svojich webových stránkach v tejto sekcii. Publikované však budú iba osoby - Športoví odborníci, ktorí majú riadne splnené svoje záväzky voči SZVP t.j. majú hlavne uhradený poplatok na rok 2016.


Športoví odborníci - Tréneri (k 01.07.2016)
Športoví odborníci - Tréneri (k 01.04.2016)