Disciplinárny poriadok

Disciplinárny poriadok je dokumentom, ktorý definuje postihy, za disciplinárne priestupky. Tresty udeľuje Disciplinárna komisia a uvádza ich v zápise Disciplinárnej komisie.

Aktuálne vydanie Disciplinárneho poriadku:
Disciplinárny poriadok platný od 03.10.2015

Staršie vydania Disciplinárneho poriadku:
Disciplinárny poriadok platný od 08.09.2015
Disciplinárny poriadok platný od 15.12.2012
Disciplinárny poriadok platný od 28.11.2011
Disciplinárny poriadok platný od 29.10.2010
Disciplinárny poriadok platný od 02.10.2010