Prestupový poriadok

Prestupový poriadok je dokumentom, ktorý definuje podmienky a spôsoby zmeny dočasnej resp. trvalej príslušnosti ku klubu.

Aktuálne vydanie Prestupového poriadku:
Prestupový poriadok SPF - vodné pólo, platný od 01.01.2017

Staršie vydania Prestupového poriadku:
Prestupový poriadok platný od 08.09.2015
Prestupový poriadok platný od 23.06.2012
Prestupový poriadok platný od 21.08.2010